Kaakchirurgie Implantologie Aangeboren afwijkingen Oncologie Mondheelkunde Esthetische chirurgie Slapen en slaapapneu Dermatochirurgie Faciale traumatologie
/ Wat we doen / Oncologie / chirurgie

Schisis

Wat is schisis?

Schisis lip (cheiloschisis) en schisis palatum zijn openingen / fissuren in de bovenlip, neusbodem of ter hoogte van het verhemelte (palatum). Deze defecten kunnen afzonderlijk maar ook samen voorkomen. Het klinisch beeld toont een distorsie van de bovenlip alsook van de neus, en gaat vaak gepaard met groeiverandering van de bovenkaak. Een schisis van de lip kan geassocieerd zijn met een schisis van het palatum, maar dit is niet altijd het geval.

Wat verstaan we onder geïsoleerde verhemelte spleet?

Een schisis (spleet) van de verhemelte regio kan alleen voorkomen of in combinatie met een schisis van de lip. Bij een verhemeltespleet is er geen afscheiding tussen de mond- en neusholte. Anatomisch kan men het verhemelte steeds opdelen in 2 functionele eenheden: het harde (immobiele) verhemelte en het zachte (mobiele) verhemelte. Het hard verhemelte situeert zich vooraan en zorgt voor de beenderige afscheiding tussen de mond- en neusholte. Het zacht verhemelte situeert zich achteraan en zorgt voor de anatomische opsplitsing tussen mond- en keelholte. Het hard en zacht verhemelte vervullen een cruciale rol in de spraak- en eetmogelijkheden. Een minder goed functioneren hiervan zal altijd leiden tot spraak- en eetmoeilijkheden.

logo

AZ Monica campus Antwerpen

Harmoniestraat 68
2018 Antwerpen

Tel. 03 240 26 11

www.azmonica.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE
logo

AZ Monica campus Deurne

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

Tel. 03 320 58 18

www.azmonica.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE
logo

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem

Tel. 03 821 34 47

www.uza.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE
logo

AZ KLINA Brasschaat

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat

Tel. 03 650 50 96

www.azklina.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE
logo

Heilig Hart Ziekenhuis Lier

Mechelsesteenweg 24
2500 Lier

Tel. 03 491 27 36

www.hhzhlier.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE
logo

AZ Rivierenland Rumst

's Herenbaan 172
2840 Rumst

Tel. 03 880 91 93

www.azrivierenland.be info@zmack.be PLAN UW ROUTE